Visie

De Leerloods streeft naar ontwikkeling op zowel werk als op persoonlijk vlak. Door coaching (individueel en groepsgewijs) en proactieve benadering worden er allerlei nieuwe inzichten gecreëerd die gezamenlijk een stabiele weg vormen richting de arbeidsmarkt. 

Missie

Door middel van individuele coaching worden de talenten van onze kandidaten zichtbaar. Het is onze missie om deze talenten uit te bouwen en verder te ontwikkelen waardoor de achterstand op de arbeidsmarkt steeds kleiner wordt. Met behulp van vooruitdenkende ondernemers, stichtingen en de gemeente kunnen we de talenten van de kandidaat toetsen in de praktijk.

Ontwikkeling

Ontwikkeling is de rode draad van de Leerloods. Deze waarde komt overal in terug. We stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan op met de kandidaat en spelen ook vooral in op de kwaliteiten waarover hij of zij beschikt. 

Lees verder

Zelfredzaam

Tijdens het traject sturen we aan op zelfredzaamheid. Daarmee bedoelen we dat de kandidaat ‘eigenaar’ van zijn of haar eigen ontwikkeling is.

Proaktief

 ‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’. De Leerloods schudt haar kandidaten op een positieve manier wakker en moedigt de kandidaten aan om een stap extra te zetten. 

Individuele coaching

Door individuele coaching gaan we samen met de kandidaat op zoek naar zijn of haar talenten. Door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de belemmeringen wordt er een wereld aan nieuwe inzichten gecreëerd. 

Trainingen

Tijdens de individuele coachingsgesprekken wordt duidelijk wat de verbeterpunten van de kandidaat zijn. Door middel van trainingen op maat heeft de kandidaat de mogelijkheid om verbeterpunten te ontwikkelen en wordt deze klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.   

Praktijkervaring

Om de talenten van onze kandidaten in de praktijk verder te ontdekken en te ontwikkelen werken we samen met vooruitdenkende, maatschappelijk betrokken ondernemers in en rondom Dongen. Met hun werkgeversgedachte kunnen zij als geen ander sturing geven aan de werkzaamheden die de kandidaat verricht.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen  

Veel ondernemers hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als doel opgenomen in hun bedrijfsmissie. Door samen te werken met de Leerloods en werkervaringsplaatsen open te stellen geeft u invulling aan deze missie. Tevens biedt u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen en deze afstand te verkleinen.  

Netwerk

 Het aantal sectoren waar een tekort aan ervaren personeel is, stijgt. Door het aanbieden van werkervaringsplaatsen kunt u potentiële nieuwe medewerkers die nog niet over de juiste kennis en ervaring beschikken op een relatief ongedwongen manier toetsen aan de normen van uw bedrijf. Dit is een uitgelezen kans om talenten te ontdekken.   

Kostenbesparing

 Tijdens de werkervaringsperiode werkt de kandidaat met behoud van uitkering en drukt deze niet op de loonkosten van de werkgever. Om uitbuiting te voorkomen worden er duidelijke afspraken gemaakt over de leerdoelen en de duur van de werkervaringsperiode.   

Keuze vrijheid

 Na afloop van de proefperiode kán u als werkgever een contract aanbieden. U bent dit echter niet verplicht.

Verlengde proefperiode

 Door het aanbieden van een werkervaringsplaats kunt u als werkgever bekijken of de werkzoekende de werkzaamheden goed kan aanleren en uitvoeren. Als dit goed is bevallen voor beide partijen kan de werkervaringsplaats uitmonden in een betaalde baan. De werkervaringsperiode kan dan gezien worden als een (verlengde) proeftijd.

Eerste training is een feit!
Op vrijdag 31 maart heeft Jurgen van Gorkum van Egel Weerbaarheid (link: www.egel-weerbaarheid.nl) de eerste training gegeven aan onze kandidaten van de Leerloods. Met de training ‘Stevig Staan’ bespreekt en adviseert en leert Jurgen onze kandidaten letterlijk steviger in hun schoenen te staan door middel van eenvoudige technieken. Tijdens de training word ingezoomd op persoonlijke situaties maar ook algemene dagelijkse situaties. Een hele interessante training.

Bedankt Jurgen!

Eten met inhoud

De Leerloods aan Tafel is een initiatief van de Leerloods in Dongen. Dit concept bestaat uit een groep mensen met verschillende achtergronden en nationaliteiten die samen een passie delen: koken. De Leerloods aan Tafel heeft als doel om kandidaten te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. Daarnaast helpt Leerloods aan Tafel om versneld onderdeel te worden van de Nederlandse samenleving.

Door de Leerloods aan Tafel bij uw evenement en/of bedrijf te betrekken, ondersteunt u deze mensen met het inburgeren en participeren. De Leerloods aan Tafel biedt een compleet pakket op maat als het gaat om het verzorgen van overheerlijk eten voor lunches, high tea's, diners en andere evenementen.

De opbrengsten van deze activiteiten besteden wij aan de participatie en aan andere benodigdheden om de ontwikkeling van kandidaten te stimuleren.

Wilt u proeven van wat de Arabische keuken voor heerlijke gerechten te bieden heeft en wilt u bovenal uw steentje bijdragen in de maatschappij, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via: aantafel@leerloods.nl of telefonisch via 06-15457649.

Wij zien u graag aan Tafel!

Met vriendelijke groeten,

Leerloods aan Tafel