Ontwikkeling

Ontwikkeling is de rode draad van de Leerloods. Deze waarde komt overal in terug. We stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan op met de kandidaat en spelen ook vooral in op de kwaliteiten waarover hij of zij beschikt. Om de ontwikkeling te kunnen meten vindt er in het begin van het traject een indicatie plaats. Daarin geeft de kandidaat door middel van een schaalbepaling aan waar hij of zij zit qua ontwikkeling op verschillende gebieden. Na 6 weken houden we een tussenevaluatie. Aan de hand van die evaluatie zien we wat de stand van zaken is en waar de kandidaat zich op heeft ontwikkelt, maar vooral waar de verbeterpunten liggen. De eindevaluatie vindt plaats ter afsluiting van het traject.

Zelfredzaam

Tijdens het traject sturen we aan op zelfredzaamheid. Daarmee bedoelen we dat de kandidaat ‘eigenaar’ van zijn of haar eigen ontwikkeling is. Ze gaan zelf op zoek naar de mogelijkheden met betrekking tot het vinden van een baan. Bij de Leerloods wordt eigen initiatief gestimuleerd en bespreekbaar gemaakt. 

Proaktief

 ‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’. De Leerloods schudt haar kandidaten op een positieve manier wakker en moedigt de kandidaten aan om een stap extra te zetten.