WERKGEVERSVOORDEEL

Maatschappelijk verantwoord ondernemen  

Veel ondernemers hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als doel opgenomen in hun bedrijfsmissie. Door samen te werken met de Leerloods en werkervaringsplaatsen open te stellen geeft u invulling aan deze missie. Tevens biedt u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om werkervaring op te doen en deze afstand te verkleinen.  

Netwerk

 Het aantal sectoren waar een tekort aan ervaren personeel is, stijgt. Door het aanbieden van werkervaringsplaatsen kunt u potentiële nieuwe medewerkers die nog niet over de juiste kennis en ervaring beschikken op een relatief ongedwongen manier toetsen aan de normen van uw bedrijf. Dit is een uitgelezen kans om talenten te ontdekken.   

Kostenbesparing

 Tijdens de werkervaringsperiode werkt de kandidaat met behoud van uitkering en drukt deze niet op de loonkosten van de werkgever. Om uitbuiting te voorkomen worden er duidelijke afspraken gemaakt over de leerdoelen en de duur van de werkervaringsperiode.   

Keuze vrijheid

 Na afloop van de proefperiode kán u als werkgever een contract aanbieden. U bent dit echter niet verplicht.

Verlengde proefperiode

 Door het aanbieden van een werkervaringsplaats kunt u als werkgever bekijken of de werkzoekende de werkzaamheden goed kan aanleren en uitvoeren. Als dit goed is bevallen voor beide partijen kan de werkervaringsplaats uitmonden in een betaalde baan. De werkervaringsperiode kan dan gezien worden als een (verlengde) proeftijd.